Đề thi vào lớp 10, THPT chuyên Hạ Long, môn Toán chuyên, năm học 2011-2012


Không biết lớp ôn có làm được không? Chúc mừng đồng chí Trung Anh đã coi như đỗ.

Continue reading “Đề thi vào lớp 10, THPT chuyên Hạ Long, môn Toán chuyên, năm học 2011-2012”

Bài toán Hình học trong các đề thi THCS của tỉnh Quảng Ninh


Chào các bạn học sinh lớp 9 đang học tại lớp ôn,

Đây là các bài tập Hình học có trong các đề thi năm trước, các em nên xem qua.

Continue reading “Bài toán Hình học trong các đề thi THCS của tỉnh Quảng Ninh”