Một số đề thi vào lớp 10 Chuyên


Tài liệu này dành cho các học sinh chuẩn bị thi vào lớp 10 chuyên Toán và lớp 10 chuyên Tin. Phần đầu là một số đề thi vào các trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam, THPT Chuyên KHTN và THPT Chuyên Sư Phạm. Phần cuối là các đề chúng tôi chuẩn bị cho các lớp luyện thi của T’s Lab trong năm học 2019-2020.

Download đề thi vào 10