Categories
Contests

Iran TST 2020 – Test 1


Ngày thứ nhất Bài 1. Cho một đồ thị đủ có trọng số với các trọng số dương và đôi một khác nhau. Giả sử rằng mọi tam giác đều suy biến, nghĩa là trọng số của một cạnh bằng tổng hai trọng số của hai cạnh còn lại. Chứng minh rằng có thể gán […]

Categories
Grade 8, 9

Lớp 9 Chuyên năm học 2019 – 2020: Đề luyện tập số 12


Gửi các em học sinh lớp 8 và 9.   de12_2019

Categories
Algebra College Math Combinatorics Geometry Mathematical Olympiad Number theory

ax+by=n


Bài viết giới thiệu một công thức tính số nghiệm tự nhiên của phương trình và áp dụng công thức đó vào giải bài toán Frobenius với một tập có hai phần tử. Ở cuối bài viết chúng tôi cũng giới thiệu một số bài toán thi chọn học sinh giỏi liên quan. 1. Công […]

Categories
Algebra Combinatorics Contests Geometry Grade 8, 9 Mathematical Olympiad Number theory

Một số trang về Olympic Toán


Tôi có post một số trang về Olympic Toán trên facebook  nhưng nó cứ chìm xuống khi đăng một bài khác, vì thế nên tôi lập topic này để lưu các link đó lại. P. S. Hãy góp link bằng cách comment các bạn nhé! 🙂

Categories
Algebra College Math Combinatorics Mathematical Olympiad

Burnside’s lemma


Cho là một tập hợp và là một nhóm. Ta nói tác động trên , hay là một tập, nếu có hàm , thoả mãn và , ở đây là phần tử đơn vị của . Gìơ ta xét một tập , với mỗi , ta gọi quỹ đạo của là tập . Các quỹ […]