Vieta jumping


Mở đầu về Vieta jumping.

Continue reading

Posted in Ebook, High School Math, Number Theory, Resources | Tagged | Leave a comment

Số mũ của p trong a^n-b^n


Một tài liệu khá đầy đủ về bổ đề nâng.

Continue reading

Posted in Ebook, High School Math, Number Theory | Tagged | Leave a comment

Tam giác đồng dạng


Bài 1.
a) Trong tam giác ABC phân giác (trong hay ngoài) BD được vẽ. Chứng minh rằng AD/DC=AB/BC.
b) Chứng minh rằng nếu I là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác ABC và AA_1 là phân giác trong của tam giác ABC thì AI/IA_1=b+c/a.
Bài 2. Độ dài hai cạnh của một tam giác bằng a, độ dài cạnh còn lại bằng b. Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác.
Bài 3. Một đường thẳng đi qua đỉnh A của hình vuông ABCD cắt cạnh DC tại E, cắt đường thẳng BC tại F. Chứng minh rằng 1/AE^2+1/AF^2=1AB^2.
Bài 4. Cho tam giác nhọn ABC với hai đường cao BB_1,CC_1. Lấy B_2 trên BB_1, C_2 trên  CC_1 sao cho góc AB_2C=góc AC_2B=90^0. Chứng minh rằng AB_2=AC_2. Continue reading

Posted in Geometry, High School Math | Tagged | Leave a comment

Mở đầu về đường tròn (1)


Bài 1. Cho đường tròn (O)AB là một dây của nó không đi qua tâm. Gọi C là điểm nằm trên tia đối của tia AB và khác A. Chứng minh rằng C nằm bên ngoài đường tròn.
Bài 2. Cho đường tròn (O)AB là một dây của nó không đi qua tâm. Gọi C là điểm nằm trên đoạn AB và khác A,B. Chứng minh rằng C nằm bên trong đường tròn.
Bài 3. Cho  (O;4). Vẽ dây cung AB=5. C là điểm trên dây AB sao cho  AC=2. Gọi D là hình chiếu của C trên OA. Tính  AD.
Bài 4. Cho (O;3). Vẽ dây cung AB=4.  M là điểm trên đoạn OA sao cho OM=1. Đường thẳng vuông góc với OA tại M cắt AB tại C. Tính AC.
Bài 5. Cho tam giác ABC nhọn và nội tiếp  (O). Gọi H là trực tâm của tam giác và K là hình chiếu của O trên BC. Chứng minh rằng AH=2OK. Nếu tam giác ABC không nhọn thì kết quả sẽ thế nào?
Bài 6. Cho tam giác ABC nhọn và nội tiếp (O). Gọi G là trọng tâm, H là trực tâm của tam giác. Chứng minh rằng O,G,H thẳng hàng (đường thẳng đi qua ba điểm này gọi là đường thẳng Euler của tam giác). Nếu tam giác ABC không nhọn thì kết quả sẽ thế nào? Continue reading

Posted in Geometry, High School Math | Tagged , , | Leave a comment

Hình thang


Bài 1. Cho hình thang ABCD\,\, (AB||CD) với AD+BC=CD. Chứng minh rằng các tia phân giác của các góc AB cắt nhau tại một điểm trên cạnh CD.
Bài 2. Cho hình thang cân ABCD\widehat{C}=60^{\circ} và đáy nhỏ AD bằng cạnh bên. Biết chu vi của hình thang bằng 10. Tính
1) các cạnh của hình thang;
2) chiều cao của hình thang.
Bài 3. Cho tam giác ABC cân tại A. Trên các cạnh AC,AB lấy tương ứng hai điểm E,D sao cho AD=AE.
a) Tứ giác BDEC là hình gì?
b) Tìm vị trí của D,E sao cho BD=DE=EC.
Bài 4. Cho hình thang ABCD\,\, (AB||CD,AB<CD). Chứng minh rằng DC-AB<AD+BC. Continue reading

Posted in Geometry, High School Math | Tagged , | Leave a comment

Hai cuốn sách Số học


Mời các bạn download về dùng.

Continue reading

Posted in Ebook, High School Math, Number Theory | Leave a comment

Một số bài toán về phần nguyên


Một số bài toán về phần nguyên cho học sinh THCS. :)

Continue reading

Posted in High School Math, Number Theory | Leave a comment

Bài tập về hàm cộng tính (1)


Bài 1. Tìm tất cả các hàm số f:\mathbb{R}\to\mathbb{R} sao cho f liên tục trên \mathbb{R}f(f(x+y))=f(x)+f(y)\,\,\,\forall x,y\in\mathbb{R}.
Bài 2. Tìm tất cả các hàm số f:\mathbb{R}\to\mathbb{R} sao cho
f(f(x)+yz)=x+f(y)f(z)\,\,\forall x,y,z\in\mathbb{R}.
Bài 3. Tìm tất cả các hàm số f:\mathbb{R}\to\mathbb{R} sao cho
f(f^2(x)+y)=x^2+f(y)\,\,\forall x,y\in\mathbb{R}.
Bài 4. Tìm tất cả các hàm số f:\mathbb{R}\to\mathbb{R} sao cho f liên tục trên \mathbb{R}
f(x+y-f(y))=f(x)+f(y-f(y))\,\,\,\forall x,y\in\mathbb{R}.
Bài 5. Tìm tất cả các hàm f:\mathbb{R}\to\mathbb{R} sao cho
f(x^2+f(y))=y+f^2(x)\,\,\forall x,y\in\mathbb{R}. Continue reading

Posted in Algebra, College Math, Function, High School Math | Tagged , , | 1 Comment

Trường Đông Toán học 2015 – Đợt I


Trích email từ Câu lạc bộ Toán học.

———-

Thời gian: Thứ Bảy 5/12 – Thứ Tư 9/12/2015.

Địa điểm: Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Đối tượng: Các học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2016 và các học sinh chuyên toán THPT.

Nội dung: Các bài giảng nâng cao về Hình học, Số học, Đại số, Tổ hợp và Giải tích.

Giáo viên:

  1. Trần Nam Dũng (ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh): Giải tích.
  2. Vũ Thế Khôi (Viện Toán học): Tổ hợp.
  3. Hà Duy Hưng (Trường THPT Chuyên sư phạm): Số học.
  4. Trần Văn Tấn (ĐH Sư phạm): Hình học.
  5. Đoàn Trung Cường (Viện Toán học): Đại số.

Phí tham dự: 800.000 đồng/học sinh, những học sinh có điều kiện tài chính khó khăn có thể làm đơn đề nghị miễn đóng phí tham dự.

Hình thức đăng ký: đăng ký tham dự theo đoàn hoặc với tư cách cá nhân bằng cách gửi các thông tin theo mẫu dưới đây cho Câu lạc bộ trước ngày 23/11/2015.

Thông tin đăng ký và mọi thắc mắc xin gửi về địa chỉ: mathclub@math.ac.vn.

Posted in College Math, High School Math | Leave a comment

Đề chọn đội VMO 2016


Trong topic này tôi sẽ tổng hợp các đề thi chọn đội tuyển các tỉnh tham dự VMO 2016. Mọi người có thể ủng hộ tôi bằng cách tìm ra lỗi hoặc gửi các đề còn thiếu (qua email hoặc post link). Continue reading

Posted in Algebra, Combinatorics, Contests, Ebook, Function, Geometry, Hanoi, High School Math, Inequality, Number Theory, Polynomial, Quangninh, Resources, Sequence | Tagged | 2 Comments