Một bài mở đầu về Hình học giải tích phẳng


Bài toán. Cho hai điểm A(1;0)B(2;3).
1) Chứng minh rằng O,A,B không thẳng hàng. Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh AB của OAB;
2) Viết phương trình đường thẳng qua A và song song với OB;
3) Viết phương trình đường thẳng chứa đường cao qua O của tam giác OAB;
4) Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của O trên đường thẳng AB;
5) Tìm tọa độ của điểm O' đối xứng với O qua AB. Continue reading “Một bài mở đầu về Hình học giải tích phẳng”

Một số bài tập hệ phương trình có thể giải bằng phương pháp hàm số


Các bạn nghỉ học hôm nay lấy về làm các em nhé!

Continue reading “Một số bài tập hệ phương trình có thể giải bằng phương pháp hàm số”