Đề thi thử Đại học lần 3, năm 2010, môn Toán, chuyên Lý KHTN Hà Nội


Đây là đề thi thử lần 3, năm 2010 của khối chuyên Lý, KHTN HN.