Đề thi thử Đại học môn Toán, các khối A,B và D, lần 2, trường THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh, năm 2010


Đây là đề thi thử Đại học môn Toán của THPT chuyên Hạ Long, lần 2.

Khối A và B

Khối D

Đề thi thử Đại học môn Toán các khối A và D, lần 3, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị, năm 2010


Đề thi thử Đại học lần 3 của THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị

Khối A

Khối D