Bài tập mở đầu về Đa thức (2)


Sau khi tôi đăng một số bài tập ở https://nttuan.org/2015/08/06/topic-654/, tôi đã nhận được nhiều góp ý từ các bạn đồng nghiệp và các em học sinh (sửa lỗi, gửi thêm bài, góp ý cho post sau,…)  qua email. Đây là bản mới của post đó

Continue reading “Bài tập mở đầu về Đa thức (2)”