Bài tập số học (2)


Đây là các bài tập dành cho học sinh THCS chuẩn bị thi Olympic Toán giữa các thành phố năm 2015 (Tournament of Towns 2015).

Các em có thể tham khảo thêm ở https://nttuan.org/2015/10/09/topic-696/ hoặc https://nttuan.org/2015/10/10/topic-697/

Continue reading “Bài tập số học (2)”

Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số nguyên


Cho hai số nguyên a,b không đồng thời bằng 0. Một số nguyên là ước của cả ab sẽ được gọi là một ước chung của ab. Tập các ước chung của ab là một tập hợp hữu hạn, phần tử lớn nhất của tập hợp này được gọi là ước chung lớn nhất của ab, ký hiệu \gcd (a,b). Ước chung lớn nhất của nhiều số hơn được định nghĩa tương tự. Continue reading “Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số nguyên”

Lý thuyết số 07/09/2010


Các em học sinh lớp Toán download về và làm nhé! Có 3 file tất cả.

File đầu là một bài viết ngắn về lịch sử Lý thuyết số, nếu các em có thể dịch được đoạn này thì tốt, phía cuối có một vài bài tập hay mà các em phải giải. File thứ hai là bài tập về phép chia trong tập các số nguyên. File cuối cùng là bài tập về ước chung lớn nhất. Những bài tập này không khó nhưng rất cơ bản.