LaTeX


Chào mọi người,

Mình lập ra mục này để các bạn chưa biết gõ công thức Toán trên Blog hỏi và thực hành nó ngay ở đây. Trên WordPress công thức Toán cũng gõ như  các forum khác nhưng có một thay đổi nhỏ, bạn phải thêm chữ  latex vào trước mã của công thức. Ví dụ, để được phân số \dfrac{1}{2} bạn phải gõ latex \dfrac{1}{2} giữa hai dấu $. Nhớ là không được gõ liền latex\dfrac{1}{2}.  Xem thêm tại http://support.wordpress.com/latex/. Gìơ mọi người thử  đi ạ!

Đây là danh sách các ký hiệu trong LaTeX.

107 thoughts on “LaTeX”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: