Download


Một số file của các bài trên blog này.

1) Lagrange’s polynomial

2) Đề chọn đội tuyển các tỉnh thi VMO 2016

3) ShaMO20to29

4) Đề thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh

5) ShaMO30to39

6) Đề chọn đội tuyển các tỉnh thi VMO 2017

7) Nghiệm thực của đa thức

8) Tuyển tập đề thi chọn HSG Quốc gia (VMO) theo từng môn:

Đại số

Hình học

Tổ hợp

Số học

—-

Update 4/1/2016