Categories
Algebra College Math Combinatorics Geometry Mathematical Olympiad Number theory

ax+by=n


Bài viết giới thiệu một công thức tính số nghiệm tự nhiên của phương trình và áp dụng công thức đó vào giải bài toán Frobenius với một tập có hai phần tử. Ở cuối bài viết chúng tôi cũng giới thiệu một số bài toán thi chọn học sinh giỏi liên quan. 1. Công […]

Categories
Algebra Combinatorics Contests Geometry Grade 8, 9 Mathematical Olympiad Number theory

Một số trang về Olympic Toán


Tôi có post một số trang về Olympic Toán trên facebook  nhưng nó cứ chìm xuống khi đăng một bài khác, vì thế nên tôi lập topic này để lưu các link đó lại. P. S. Hãy góp link bằng cách comment các bạn nhé! 🙂