Categories
Grade 8, 9

Lớp 9 Chuyên năm học 2019 – 2020: Đề luyện tập số 12


Gửi các em học sinh lớp 8 và 9.   de12_2019

Categories
Algebra Combinatorics Contests Geometry Grade 8, 9 Mathematical Olympiad Number theory

Một số trang về Olympic Toán


Tôi có post một số trang về Olympic Toán trên facebook  nhưng nó cứ chìm xuống khi đăng một bài khác, vì thế nên tôi lập topic này để lưu các link đó lại.

P. S. Hãy góp link bằng cách comment các bạn nhé! 🙂