Một số đề thi vào lớp 10 Chuyên


Tài liệu này dành cho các học sinh chuẩn bị thi vào lớp 10 chuyên Toán và lớp 10 chuyên Tin. Phần đầu là một số đề thi vào các trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam, THPT Chuyên KHTN và THPT Chuyên Sư Phạm. Phần cuối là các đề chúng tôi chuẩn bị cho các lớp luyện thi của T’s Lab trong năm học 2019-2020.

Download đề thi vào 10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s