3 thoughts on “IMO 2019 – Kết quả”

  1. Chúc Mừng Đội Tuyển Toán Việt Nam. Cảm ơn Thầy Lê Anh Vinh Thầy Lê Bá Khánh Trình đã dày công dạy dỗ, dẫn dắt các Em Đội Tuyển, mang Vinh Dự về cho Việt Nam, viết tiếp bề dày thành tích môn Toán của Việt Nam.
    Cảm ơn Thầy Tuân rất nhiều.
    >

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s