Đề thi vào lớp 10 của Hà Nội năm 2017 – Môn Toán


Cảm ơn các bạn đồng nghiệp đã gửi cho tôi 3 đề này.

1- Đề Toán cho tất cả thí sinh: Download

2- Đề Toán cho các thí sinh thi vào Chuyên Toán: Download

3-Đề Toán cho các thí sinh thi vào Chuyên Tin: Download

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s