Tuyển tập đề thi học kì 1 năm học 2016-2017 (*.pdf, không chèn tên)


Gửi các bạn đồng nghiệp tham khảo. Chỉ đề, không đáp án.

Đề 1: Toán 12 của THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam

Đề 2: Toán 10 (ban A) của THPT Chu Văn An – Hà Nội

Đề 3: Toán 10 (ban D) của THPT Chu Văn An – Hà Nội

Đề 4: Toán 11 (ban A) của THPT Chu Văn An -Hà Nội

Đề 5: Toán 11 (ban D) của THPT Chu Văn An – Hà Nội

Đề 6: Toán 12 (ban A) của THPT Chu Văn An – Hà Nội

Đề 7: Toán 12 (ban D) của THPT Chu Văn An – Hà Nội

Đề 8: Toán 10 của THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam

Đề 9: Toán 11 của THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam

Đề 10: Toán 10 của THPT Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội

Đề 11: Toán 11 của THPT Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội

Đề 12: Toán 12 của THPT Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội

Đề 13,14,15,16: Toán 6 7 8 9 của THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam

Đề 17: Toán 10 của THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa – Tp HCM

Đề 18: Toán 11 của THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa – Tp HCM

4 thoughts on “Tuyển tập đề thi học kì 1 năm học 2016-2017 (*.pdf, không chèn tên)”

Leave a Reply to sannadanglpt Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s