Một số trang về Olympic Toán


Tôi có post một số trang về Olympic Toán trên facebook  nhưng nó cứ chìm xuống khi đăng một bài khác, vì thế nên tôi lập topic này để lưu các link đó lại.

P. S. Hãy góp link bằng cách comment các bạn nhé! 🙂

1) Po-Shen Loh là người tổ chức việc huấn luyện đội IMO của Mĩ, trước đó là Titu hay Zuming Feng. Hai năm gần đây đoàn Mĩ có tổng điểm cao nhất. Đây là trang tập hợp các bài giảng, bài tập của Po-Shen Loh từ 1997 đến 2014: http://www.math.cmu.edu/~ploh/olympiad.shtml

Trang cá nhân của bạn ấy đây: http://www.math.cmu.edu/~ploh/

2) Trang này có các bài giảng cho đội IMO của Canada từ 2000 đến 2015 (Canada IMO Training), đây là link https://sites.google.com/site/imocanada/.

3) Đây là trang của bạn Evan Chen: http://www.mit.edu/~evanchen/olympiad.html.
Bạn ấy là thành viên của đội IMO nhiều năm, đồng thời cũng dạy cho đội IMO của nhiều nước. Trang đó chứa nhiều bài giảng luyện IMO của bạn.

4) Yufei Zhao là thành viên của đội IMO của Canada vào các năm 2004, 2005, 2006 (1 HCV,1 HCB,1 HCĐ), hiện nay bạn đang học ở MIT. Năm 2007, 2008 Zhao có luyện cho đội IMO của Canada. Dưới đây là link của các file trong đợt đó.

Olympiad training handouts: http://yufeizhao.com/olympiad.html

5) Trang chứa nhiều ebook tất cả các thể loại http://gen.lib.rus.ec/

6) Tạp chí Crux https://cms.math.ca/crux/

7) Tạp chí Kvant http://kvant.mccme.ru/

8) Art of Problem Solving http://artofproblemsolving.com/, mục liên quan đến Olympic Toán là http://artofproblemsolving.com/community (diễn đàn) hay http://artofproblemsolving.com/community/c13_contests (đề thi)

9) Diễn đàn Mathscope http://forum.mathscope.org/index.php với kho sách Olympic http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=68

10) Diễn đàn toán học http://diendantoanhoc.net/ với kho sách Olympic http://diendantoanhoc.net/forum/266-t%C3%A0i-nguy%C3%AAn-olympic-to%C3%A1n/

11) Tạp chí Komal của Hungari http://www.komal.hu/info/bemutatkozas.e.shtml

12) New Zealand Mathematical Olympiad Student Association: http://www.nzmosa.org/nz-mathematical-olympiad/

13) Trang chính thức của IMO: http://www.imo-official.org/

14) The IMO Compendium: http://imomath.com/

15) AoPS Wiki: Olympiad Algebra Problems https://artofproblemsolving.com/wiki/index.php/Category:Olympiad_Algebra_Problems

16) AoPS Wiki: Olympiad Number Theory Problems https://artofproblemsolving.com/wiki/index.php/Category:Olympiad_Number_Theory_Problems

17) AoPS Wiki: Olympiad Geometry Problems https://artofproblemsolving.com/wiki/index.php/Category:Olympiad_Geometry_Problems

18) AoPS Wiki: Olympiad Combinatorics Problems https://artofproblemsolving.com/wiki/index.php/Category:Olympiad_Combinatorics_Problems

19) Tạp chí Mathematical Excalibur http://www.math.ust.hk/excalibur/

20) Trang của Alexander Remorov:http://www.mit.edu/~alexrem/Math%20Competitions.html, bạn này cũng luyện IMO khắp nơi.

21) Trang gồm các bài toán của Nga: http://www.problems.ru/

—-

Cập nhật ngày 19/7/2021.

5 thoughts on “Một số trang về Olympic Toán”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: