VMO – Combinatorics


Trong tài liệu này tôi sẽ tổng hợp các bài toán Tổ hợp trong kì thi chọn HSG Quốc gia (VMO).

Việc chia theo môn ở đây chỉ là tương đối, có những bài toán thuộc nhiều môn khác nhau.

Download

Các phần trước của tuyển tập này đã có ở

Số học: https://nttuan.org/2016/12/16/topic-847/

Đại số: https://nttuan.org/2016/12/09/topic-844/

One thought on “VMO – Combinatorics”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s