Đề chọn đội VMO 2017


Giống như topic năm 2015 https://nttuan.org/2015/10/26/topic-703/, trong topic này tôi sẽ tổng hợp tất cả các đề chọn đội VMO2017 của các tỉnh thành *.pdf. Mọi người có thể hỗ trợ tôi theo các cách:

1) Chỉ ra lỗi trong file;

2) Gửi đề của tỉnh mình qua email cho tôi (có file text càng tốt 😛 ).

Cảm ơn các bạn rất nhiều. 🙂

Download

Cập nhật 25/10/2016.

7 thoughts on “Đề chọn đội VMO 2017”

  1. Cho em xin các đề VMO các năm trước nữa đi ạ ! Từ 2010 đến 2015 chẳng hạn.
    Bởi em thấy thầy mới đăng có 2 năm :3!
    Em cảm ơn ạ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s