Đề chọn đội VMO 2017


Giống như topic năm 2015 https://nttuan.org/2015/10/26/topic-703/, trong topic này tôi sẽ tổng hợp tất cả các đề chọn đội VMO2017 của các tỉnh thành *.pdf. Mọi người có thể hỗ trợ tôi theo các cách:

1) Chỉ ra lỗi trong file;

2) Gửi đề của tỉnh mình qua email cho tôi (có file text càng tốt 😛 ).

Continue reading “Đề chọn đội VMO 2017”