APMO 2016


APMO = Asian Pacific Mathematics Olympiad là một cuộc thi Toán của các nước thuộc vùng Châu Á Thái Bình Dương và một số nước khác (như Mĩ chẳng hạn),  kỳ thi đầu tiên diễn ra vào năm 1989.

Mục đích của APMO là:

– phát hiện và động viên các tài năng toán học thuộc các nước Châu Á Thái Bình Dương;

– tạo các mối quan hệ và hợp tác giữa các học sinh và giáo viên trong khu vực;

– tạo cơ hội để các học sinh và giáo viên trao đổi về cách học và cách dạy;

– khuyến khích và hỗ trợ sự tham gia của Toán học vào các hoạt động kiểu Olimpic, không chỉ ở các nước tham dự APMO.

Mỗi thí sinh tham dự APMO sẽ phải giải 5 bài toán trong 4 giờ, mỗi bài được tối đa 7 điểm. Họ phải ít hơn 20 tuổi vào ngày 1/7 của năm thi và chưa học Đại học. Hàng năm, APMO được tổ chức vào chiều thứ Hai thứ hai của tháng 3 đối với các nước Bắc và Nam Mỹ, và vào sáng thứ Ba thứ hai của tháng 3 đối với các nước thuộc Tây Thái Bình Dương và Châu Á. Đề thi sẽ được giữ bí mật cho đến khi Ban tổ chức đăng lên trang chính thức của kì thi, trong đề thi sẽ nhắc thí sinh không được thảo luận về các bài toán trên internet sau khi thi.

Các thí sinh sẽ nhận được giấy chứng nhận giải thưởng hoặc bằng khen. Số lớn nhất các thí sinh được nhận giấy chứng nhận giải thưởng bằng \left[\dfrac{n+1}{2}\right], ở đây n là số thí sinh tham gia thi.

Điểm của các thí sinh được giải Vàng sẽ không bé hơn m+\sigma, giải Bạc sẽ không bé hơn m+\dfrac{1}{3}\sigma, giải Đồng sẽ không bé hơn m-\dfrac{1}{3}\sigma.

Ở đây m là điểm trung bình của các thí sinh và \sigma là độ lệch chuẩn.  Đối với mỗi đội thì số giải Vàng =1, số giải Vàng+số giải Bạc=3, và số giải Vàng+số giải Bạc+số giải Đồng=7.

Mỗi năm thì điều kiện để nhận Bằng khen lại khác: Có thể là giải trọn vẹn 1 bài toán, có thể là giải 2 bài không trọn vẹn có số điểm ít nhất là 5 hoặc 6,… Việt Nam không tham gia APMO đã hơn 10 năm, nhưng có thể 2017 sẽ tham gia. Dưới đây là đề APMO 2016.

Continue reading “APMO 2016”