Hai cuốn sách mới của TS Nguyễn Minh Hà


Trong bài này mình giới thiệu với mọi người hai cuốn sách mới của Thầy Nguyễn Minh Hà.

P. S. Mình đợi hai cuốn này lâu lắm rồi. 🙂

HƯỚNG TRONG HÌNH HỌC PHẲNG

huongHHP1

Hướng là khái niệm quan trọng của hình học. Không có khái niệm hướng, không thể trình bày một cách chặt chẽ nhiều vấn đề của hình học như góc lượng giác, vectơ, lí thuyết biến hình, ….

Không có khái niệm hướng, ta gặp rất nhiều khó khăn trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu hình học, đặc biệt là hình học phẳng. Song vấn đề đó vẫn chưa hoàn chỉnh từ sau khi Hilbert viết tác phẩm “Cơ sở hình học” cho đến ngày hôm nay.

Liệu có thể nói tới khái niệm hướng mà không cần sử dụng phương pháp toạ độ hay không? Trong nhiều năm nay những câu hỏi này đã luôn thôi thúc TS Nguyễn Minh Hà hướng tới mục tiêu: xây dựng lí thuyết về hướng, trước hết là trong hình học phẳng, không sử dụng phương pháp toạ độ, đủ tốt cho việc làm toán.

Giờ đây lí thuyết đó đã được xây dựng xong và nằm trọn trong cuốn sách “Hướng trong hình học phẳng”, nó bao gồm hai chương:

Chương 1 – Hướng của đoạn thẳng;

Chương 2 – Hướng của góc.

Sách do công ty cổ phần Văn hóa Giáo dục Long Minh và NXB Dân Trí liên kết phát hành.

Giá bìa: 60.000đ.

HÌNH HỌC PHẲNG ĐỊNH HƯỚNG

huongHHP2

Cuốn sách này là sự tiếp nối của cuốn sách “Hướng trong hình học phẳng”, mục đích cơ bản của nó là khai triển những hiểu biết đầy đủ về khái niệm hướng đã được giới thiệu trong cuốn “Hướng trong hình học phẳng” thành các định lí và các định lí này phải thể hiện được sức mạnh của chúng trong việc giải các bài toán hình học.

Cuốn sách này bao gồm hai chương:

Chương 1 – Độ dài đại số và một vài vấn đề của hình học phẳng,

Chương 2 – Góc định hướng và một vài vấn đề của hình học phẳng.

Cùng với các định nghĩa và định lí, trong cuốn sách này còn có một số lượng thích hợp các bài toán mà qua lời giải của chúng, bạn đọc sẽ nhận thấy khái niệm độ dài đại số và khái niệm góc định hướng không chỉ là những công cụ tốt nhằm khắc phục vấn nạn phép chứng minh phụ thuộc hình vẽ trong lời giải của nhiều bài toán hình học phẳng, như nhiều người vẫn nhầm tưởng, mà còn thâm nhập sâu sắc vào lời giải nhiều bài toán hình học phẳng và có vai trò không thể thay thế trong những lời giải đó.

Sách do công ty cổ phần Văn hóa Giáo dục Long Minh và NXB Dân Trí liên kết phát hành.

Giá bìa: 90.000đ.

——

Mọi người có thể đặt mua online tại đây.

Hai bài giới thiệu trên tôi copy từ link trên. 😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s