Trường Đông Toán học 2015 – Đề kiểm tra và đáp án


Tài liệu dưới đây chứa đề kiểm tra (có đáp án) của các trường Đông năm 2015 tại Viện Toán, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Vinh và Phú Yên. Cảm ơn các thầy cô đã tổng hợp.

Download

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s