Trường Đông Toán học 2015 – Đề kiểm tra và đáp án


Tài liệu dưới đây chứa đề kiểm tra (có đáp án) của các trường Đông năm 2015 tại Viện Toán, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Vinh và Phú Yên. Cảm ơn các thầy cô đã tổng hợp.

Continue reading “Trường Đông Toán học 2015 – Đề kiểm tra và đáp án”