Hàm cộng tính thực


Các em học sinh tự chứng minh các kết quả này, bài tập thầy sẽ đăng vào ngày khác nhé!

Cho hàm số f:\mathbb{R}\to\mathbb{R} cộng tính trên \mathbb{R}.
Nếu f thỏa mãn một trong các điều kiện
1/. liên tục trên \mathbb{R};
2/. liên tục tại một điểm x_0\in\mathbb{R};
3/. đơn điệu tăng trên \mathbb{R};
4/. đơn điệu giảm trên \mathbb{R};
5/. bị chặn dưới trên một khoảng;
6/. bị chặn trên trên một khoảng
thì tồn tại số thực a sao cho f(x)=ax\,\,\forall x\in\mathbb{R}.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s