Phép quay


Bài 1. Cho tam giác ABC. Trên các cạnh AB,AC ta dựng ra phía ngoài các hình vuông ABMNACPQ.
a) Chứng minh NC\bot BQNC=BQ;
b) Gọi M_1 là trung điểm của BC, chứng minh AM_1\bot QNAM_1=\dfrac{NQ}{2}.
Bài 2. Cho hình vuông ABCD có tâm I. Trên tia BC lấy E sao cho BE=AI.
a) Xác định phép quay biến A thành B, I thành E;
b) Dựng ảnh của hình vuông ABCD qua phép quay đó. Continue reading “Phép quay”