Generating TikZ Code from GeoGebra for LaTeX Documents & Beamer Presentations


Hôm trước gửi link chỉ cách cho ra code PSTricks, hôm nay mình gửi link dùng code TikZ. Theo mình cách mới này dễ hơn.

P. S. Đang soạn bài Hình dạy các cháu lớp 8 thì học được cách này. 🙂 Thật thuận lợi cho chúng ta.

Đề thi chọn HSG lớp 12 của Hà Nội (môn Toán, năm học 2011 – 2012)


Bài 1. (5 điểm)
1) Giải phương trình x^4+\sqrt{1-x^2}=1;
2) Giải hệ phương trình \begin{cases} x^2+y^2=2xy+1\\ x^5+y^3+1=0.\end{cases}
Bài 2. (4 điểm) Cho P=x^2y+y^2z+z^2x với x,y,z >0. Chứng minh rằng
1) P\geq 3 khi xyz=1.
2) P< \dfrac{4}{27} khi x+y+z=1. Continue reading “Đề thi chọn HSG lớp 12 của Hà Nội (môn Toán, năm học 2011 – 2012)”