Vietnam IMO training 2014


Đây là bài giảng của thầy Nguyễn Văn Linh cho đội IMO của Việt Nam năm 2014. Hy vọng thầy sẽ chia sẻ với chúng ta bài giảng của thầy năm 2015.

Euclidean Geometry Blog

Dưới đây là một số bài giảng của tôi trong đợt tập huấn đội tuyển IMO của Việt Nam năm 2014.

Bai giang IMO 1

Bai giang IMO 2

Bai giang IMO 3

Bai giang IMO 4

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s