Bài tập mở đầu về Đa thức (2)


Sau khi tôi đăng một số bài tập ở https://nttuan.org/2015/08/06/topic-654/, tôi đã nhận được nhiều góp ý từ các bạn đồng nghiệp và các em học sinh (sửa lỗi, gửi thêm bài, góp ý cho post sau,…)  qua email. Đây là bản mới của post đó

Download

Mọi người góp ý ngay trong topic này cũng được. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s