Pompeiu’s theorem


Định lí Pompeiu. Cho tam giác đều ABC và một điểm M nằm trên mặt phẳng chứa tam giác. Khi đó tồn tại một tam giác (có thể suy biến) với độ dài ba cạnh bằng MA,MBMC.

Trong post này tôi sẽ giới thiệu vài tài liệu liên quan đến kết quả trên.

1) Wiki

2) Cut the knot

3) Wolfram Mathworld

4) Bài của 2 bác người Rumani,  bài này có công thức diện tích của tam giác nói đến trong định lí. Nếu link hỏng có thể tải ở đây.

5) Sándor- Hình học của tam giác đều (Forum Geometricorum)

Link cụ thể http://forumgeom.fau.edu/FG2005volume5/FG200514.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s