Kết quả IMO 2015


Đây là kết quả của đội Việt Nam

IMO2015

Vậy ta có 2 vàng, 3 bạc, và 1 đồng.

Nếu tính theo tổng điểm thì mình thứ 05 các bạn ạ! https://www.imo-official.org/year_country_r.aspx?year=2015 , xếp trên các bạn Nga. 😛

Năm nay chỉ có 1 bạn 42/42 là A. Song, thuộc đội Canada https://www.imo-official.org/participant_r.aspx?id=19624

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s