One thought on “Đề thi vào lớp 10 PTNK-Ngày 1”

  1. Không phải ạ, em chép từ mail mà thầy gửi cho em ạ

    Đã gửi từ iPad của tôi

    Ngày 07-06-2014, vào lúc 11:18, Nguyen Trung Tuan viết:

    > >

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s