Cafe Huân


Đi làm2 ca từ 5h đến 9h, chả kịp ăn gì. Làm cốc cafe rồi về vậy. Tất nhiên là ngồi ở quán tủ rồi, he.

Vài hình ảnh về nó nhé!

Từ đường 18 nhìn thẳng thì nó như vầy này

IMG_0886

Dựng xe

IMG_0887

Khi ta ngồi trong quán và ngó ra đường

IMG_0888

IMG_0889IMG_0890

Cốc của mình này

IMG_0891

Lời kết: Đời cái thằng đàn ông đẹp thật! 😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s