5 thoughts on “10 năm tình cũ”

      1. Thầy lại bắt bẻ em rồi :(((. Thầy ơi, đằng nào chả đổi con xe mới 1 năm nữa đi ba người cho nó rộng. Thầy nhỉ? 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s