6 thoughts on “Hình nền đang dùng”

  1. Thầy ơi, k có cũng k dùng đâu thầy ạ. Nhìn đường sâu hun hút thế kia trông sợ lắm! Màu sắc đẹp nhưng sao nhìn vào em thấy lạnh cả người. Với lại lá trên cây thì xanh sao mà lá rụng lại màu vàng đỏ ạ? Ảnh thầy…chụp vẫn đẹp hơn. 🙂

      1. Em bảo ảnh thầy chụp đẹp, còn bạn ấy bảo ảnh chụp thầy đẹp. Khác nhau nhưng túm lại là đều đẹp cả. Thầy “lãi” quá còn gì ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s