7 thoughts on “Dan Brown”

      1. Điểm dối lừa em chưa đọc, nhưng mấy cuốn về giáo sư langdon em đọc tử tế được mỗi cuốn đầu thiên thần và ác quỷ. Còn các cuốn khác đọc xong 1/2 chuyện là đoán được nhân vật phản diện rồi, và dĩ nhiên luôn là happy ending…Tuy nhiên, vẫn là những tác phẩm đáng để đọc..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s