4 thoughts on “Xóa lịch sử duyệt web trên KindleFire”

  1. xài Cleaner là xóa sạch sẽ các kiểu lịch sử, cookies của các trình duyệt web ,xóa registry, dọn dẹp vùng trống, v.v……

  2. Cái này có thể dùng trong công việc như soạn thảo hay đọc tài liệu toán được k anh?. Vì cái laptop của em tự dưng nó hỏng, em hỏi xem có xài loại này thay thế được không.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s