10 thoughts on “Đà Lạt, tháng 8 năm 2012 (1)”

      1. Hì..công nhận cảnh thì đẹp thật. Kiểu gì trong tg tới em cũng phải tìm cơ hội vào ĐL một lần 🙂

      2. Great!. E thấy mọi người đi ĐL chụp ảnh những đồi hoa đẹp lắm cơ. Hay tại anh đi mùa này nên k thấy. Nghe đồn là đi ĐL phải đi vào mùa xuân.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s