9 thoughts on “Một số ảnh về Hạ Long”

      1. Vâng, “trời đẹp” nhưng phải có cả “người đẹp” nữa anh nhé :))

  1. Chụp cảnh đơn giản nhưng nó phải toát nên điều mà mình muốn chuyển tải, thầy nên tập trung vào một hình ảnh nhất định làm trung tâm, ví dụ như một chị xinh xinh bên bãi biển chẳng hạn =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s