IMO 2012


Trước tôi có đăng đề chọn đội tuyển lần này. Đây là danh sách 06 bạn được chọn

1. Lê Quang Lâm, lớp 12, THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa

2. Nguyễn Phương Minh, lớp 12, THPT chuyên đại học Sư Phạm Hà Nội

3. Nguyễn Tạ Duy, lớp 12, THPT chuyên đại học Sư Phạm Hà Nội

4. Trần Hoàng Bảo Linh, lớp 11, trường Phổ thông Năng khiếu – đại
học Quốc Gia TP.HCM

5. Đậu Hải Đăng, lớp 12, THPT chuyên đại học Sư Phạm Hà Nội

6. Nguyễn Hùng Tâm, lớp 12, THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam

Theo thông tin từ em Hưng thì mình đoán năm nay ta có 2HCV và 4 HCB. Dưới đây là đề thi IMO 2012 và đáp án chính thức

Đề thi IMO 2012

Nhìn đề ta thấy 1 2 4 5 6 là “quen” với đoàn ta. 😛

Đáp án sẽ được post trong các comment.

3 thoughts on “IMO 2012”

  1. Em mới chém được bài 4 , không biết đáp số có bị thiếu hay thừa gì không?
    Em tìm được 2 hàm
    1) f(x) = 0 nếu x chẵn , bằng c (c nguyên bất kì) nếu x lẻ
    2) f(x) = cx^2 (c nguyên bất kì)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s