4 thoughts on “Crux 37n3, 37n4”

  1. Cám ơn Bác nhiều, em rất thích phong cách của Bác ạ. Đặc biệt là trung thực, không giấu diếm và sharing. Một lần nữa cảm ơn Bác.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s