3 thoughts on “Đề thi thử Đại học lần 1 năm 2012, THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa”

  1. Thầy ơi, thầy có đề thi thử của trường mình năm ngoái k ạ? Thầy post lên cho chúng e xem với đi thầy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s