4 thoughts on “Kết quả kì thi chọn HSG Quốc gia năm 2012”

  1. Thế là hoành tráng rồi, báo thêm tin: cháu đất Quảng Ninh chỗ tôi cũng nhì rồi nhé 😀

    1. Hè này mời ông và Khánh xuống chơi, tôi nhắc Khánh rồi. Ông thu xếp xuống cùng hắn nhé! Nhanh nhanh không vài năm nữa bạn gác kiếm lại không có cơ hội xuống chơi. :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s