Một bài thơ của Nguyễn Trãi


Anh em đọc nhé!

———————-

Ngày nhàn khép chặt phòng văn
Cửa trần không một khách trần vãng lai
Xuân tàn, quyên giục bên tai
Trước sân hoa nở, mái ngoài mưa bay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s