23 thoughts on “Đề thi vào lớp 10 tỉnh Quảng Ninh, môn Toán, năm học 2011-2012”

  1. vậy nếu người chấm trừ điểm trình bày thì tối đa trừ bao nhiêu điểm vậy thầy?

      1. thế mà mấy anh chị trên chuyenhalong.com lại bảo đề này là thấy Tuân ra…

  2. @Hồng: thầy mình bận lắm Hồng ạ. Bạn có thể lên một số diễn đàn toán hoặc trang yahoo hỏi và đáp mà hỏi 🙂

  3. theo mình biết thì hình như tối hôm nay biết điểm đấy mọi người ạ.
    chậm nhất là ngày 14 thui.
    mà bạn Tiến Thìn giỏi thất đấy, làm được hơn 9 điểm chảng bù cho mình.Hazjjjjjjj

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s