Thời gian tập trung và lịch học tháng 7


Thầy nhắc 11Toán: Đúng 9h30 sáng ngày 01 tháng 07 năm 2011 đến trường. Cần mang theo gì?

Vở học Phương trình lượng giác, ta sẽ học tiếp môn đó.

6 thoughts on “Thời gian tập trung và lịch học tháng 7”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s