One thought on “Đề thi vào THPT chuyên ĐHKH TN Hà Nội năm 2011, môn Toán chuyên”

  1. e nghĩ đề toán của KHTN cũng khá hay đấy ạ.Cũng có nhiều chỗ(nghiệm nguyên và phần nguyên) ra dạng văn mẫu thật nhưng cũng có nhiều bài phải tư duy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s