4 thoughts on “Đề thi vào lớp 10 THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai, năm 2011”

  1. Anh gì, thầy mới đúng chứ. Thầy Trung Tuân dạy Chuyên Hạ Long đây mà. Hôm nay em mới vào web thầy lần đầu, mong thầy update liên tục các đề thi chuyên mới thầy nhé :)!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s