3 thoughts on “ShaMO 21/05/2011”

  1. thưa thầy , bài 10 dùng liên phân số không ạ? và bài 30 thì dùng ánh xạ hay là cách nào khác? bài 1b thì lam thế nào ? thầy giụp em với!
    😦

    1. Bài 10 không cần dùng phân số liên tục. Bài 30 em phải tìm tính chất của dãy số đó, sẽ là rất tốt nếu ra được công thức truy hồi của dãy này. Bài 1b em dùng phương pháp cân bằng hệ số, xem lại mấy bài AM-GM thầy đã dạy trên lớp nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s